השראה: קאמי 3


…מי שמבקש לשרת רק את האחד ולא את האחר אינו מועיל לאיש, לא לזולתו ולא לעצמו, ולמעשה הוא משרת את אי הצדק פעמיים. הוא נעשה נוקשה כל-כך עד שיום אחד שוב אינו מתפעל משום דבר, הכל מוכר לו, החיים אינם אלא אותו דבר עצמו החוזר שוב ושוב. ימים של גלות הם אלו, ימים של חיים יבשים, של נפשות מתות. כדי לשוב לחיים נחוץ לך איזה חסד עליון, אתה צריך לשכוח את עצמך או חלק ממך.
לפעמים, בשעת בוקר, בעיקול של רחוב, יורד על הלב טל נפלא ומתאדה מיד, אבל הרעננות נשארת, ואותה הלב מבקש לו, אותה לבדה.
מתוך "השיבה לטיפאזה", מסה מאת אלבר קאמי

השראה: קאמי 2

כי אם אין לך מי שיאהב אותך אינך אלא ביש מזל, אבל אם אינך אוהב – הרי זה אסון. וכיום אסון זה ממית את כולנו. שכן הדם, השנאות, מדלדלים את הלב עצמו: הרדיפה הממושכת אחרי הצדק מתישה את האהבה, אף-על-פי שמן האהבה נולדה. בהמולה הזאת שאנחנו חיים בה אין האהבה יכולה להתקיים, והצדק אין בו די.

מתוך: "הזר" – השיבה לטיפזה, מאת: אלבר קאמי

השראה: קאמי 1

בצהרים, על המדרונות החוליים למחצה, הזרועים עוקצי העקרב שנראו כקצף שהשאירו אחריהם בנסיגתם הגלים הסוערים של הימים האחרונים, בצהרים התבוננתי בים, שחוץ מזיע רפוי שנראה בו, היה דמום כליל בשעה ההיא, והרוֵתי את שני הצמאונות, שמִי שמתעלם מהם עת ארוכה סופו שהוָייתו מתיבשת: צמאון האהבה וצמאון ההתפעלות.

מתוך: "הזר" – השיבה לטיפזה, מאת: אלבר קאמי