השראה: הופמן

לעיתים, דברי הסבר ופירוש, יותר משהם מקרבים אותנו, עשויים הם להרחיקנו מליבו של עניין ולסבך
עלינו את דעתינו. בני האדם נוהגים לנתק את עצמם מן הדברים. את החלל הנוצר בינם לבין הדברים הם ממלאים במושגים, בתיאוריות, בעקרונות ובאמונות. וכך אנו עוסקים תדיר בחיפוש הדברים המצויים איתנו מלכתחילה. כדי להבין אין אנו זקוקים לתחכום אלא לראייה צלולה ולשכל פשוט…

מתוך: "לאן נעלמו הקולות? סיפורי זן ושירי הייקו" מאת יואל הופמן