השראה: סירי הוּסטוֶט

כמה פעמים הוא אמר את המשפטים האלה? חזרה. חזרה, לא זהות. אין דבר שחוזרים עליו במדויק. גם לא מילים, כי משהו השתנה בדובר ובמאזין, כי שעה שנאמרו ואז נאמרו שוב ושוב, עצם החזרה משנה את המילים. אני פוסעת הלוך ושוב על פני אותה רצפה, אני שרה אותו שיר. אני נשואה לאותו אדם. לא, לא באמת.

מתוך: "קיץ ללא גברים"