השראה: בולגקוב

– בחיבה בלבד! זוהי השיטה היחידה שתיתכן במגע עם יצור חי.
בעזרת טרור לא ניתן לעשות עם בעל-חיים שום דבר, ותהא רמת התפתחותו מה שתהיה. כך טענתי תמיד, כך אני טוען עכשיו וכך אטען גם בעתיד. לשווא הם מניחים שטרור יעזור להם. לא ולא. הוא לא יעזור, ויהא צבעו מה שיהיה: לבן אדום או אפילו חום. הטרור משתק לחלוטין את מערכת העצבים.

מתוך: "לב כלב" מאת: מיכאיל בולגקוב