השראה: על רגשות וצרכים 2

פונדקית: הבט בי, חננאל. הבט בי, חננאל!
חננאל: אישה יפה מוכרחה שיביטו בה, מה?
פונדקית: כך טבע הדברים.
חננאל: כשאין מביטים בה, יופיה כאילו אינו קיים, נכון?
פונדקית: כשאין מביטים בה, היא עצמה כאילו אינה קיימת.
חננאל: אני יכול להבין שזה ממש פחד מוות. זה תוקף אותך לעיתים קרובות?

להמשיך לקרוא